Đoàn Giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Sở Công Thương về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý của Ngành Công Thương giai đoạn 2019-2022

Thực hiện Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý của Ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2022. Chiều ngày 17/5/2022, Đoàn Giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi làm việc tại Sở Công Thương. Tại buổi làm việc có đồng chí Phạm Hồng Thái- Trưởng ban Pháp chế, các đồng chí trong Ban Pháp chế, các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, Ủy ban MTTQVN, Sở Tài nguyên Môi trường, Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh, VP UBND tỉnh, Cục QLTT …

Đồng chí Hoàng Trung Kiên - Giám đốc Sở đã báo cáo tóm tắt công tác quản lý một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý của Ngành Công Thương giai đoạn 2019-2022. Theo đó, hiện trên địa bàn tỉnh có trên 300 doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu, hơn 500 doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ gas. Hàng năm, cùng với công tác tập huấn Sở Công Thương đã tăng cường quản lý chặt chẽ các khâu thẩm định hồ sơ điều kiện, tiêu chuẩn thực tế khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi nhanh chóng cho các tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh luôn được chú trọng, góp phần bình ổn giá cả thị trường và chất lượng hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Quang cảnh tại buổi làm việc.


Trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, Sở Công Thương đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật trong hoạt động kinh doanh. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị chấp hành nghiệm các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ. Giai đoạn 2019-2022, trên địa bàn tỉnh không xảy ra tai nạn do vật liệu nổ, không để thất thoát ra bên ngoài làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Phát biểu tại Hội nghị, các thành viên Đoàn giám sát đánh giá cao công tác Quản lý nhà nước đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý của Ngành Công Thương giai đoạn 2019-2022, đồng thời trao đổi làm rõ một số nội dung liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, công tác kiểm tra giám sát chấp hành quy định về giá, niêm yết giá, phòng chống cháy nổ, tiêu chuẩn chất lượng về đo lường trong kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng. Đối với những khó khăn, kiến nghị, đề xuất của Ngành trong công tác quản lý một số ngành kinh doanh có điều kiện, Đoàn giám sát tiếp thu, tổng hợp và trình các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.


                                                                            Tin và ảnh: Nguyễn Ngọc  - VP Sở
 

Các bài viết đã đăng

Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất năm 2022

UBND tỉnh ban hành quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc tăng cường công tác thống kê nhà nước

Kết quả thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Phòng Thương mại

Sở Công Thương làm việc với công ty Goryo Việt Nam nhằm làm rõ nguyên nhân mất điện gây ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Cán bộ, đoàn viên thanh niên Sở Công thương tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2022

Đoàn Giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Sở Công Thương về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý của Ngành Công Thương giai đoạn 2019-2022

Kết quả kiểm tra liên ngành trong “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2022

Tiểu đội Dân quân tự vệ Sở Công Thương tham gia huấn luyện, kiểm tra Dân quân tự vệ năm 2022