Thông báo đường dây nóng của Sở Công Thương Ninh Bình tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất sau đại dịch Covid-19, Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ email tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
1. Số điện thoại, email đường dây nóng

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ hộp thư điện tử
1 Hoàng Trung Kiên Giám đốc Sở Công Thương Ninh Bình 0913.063.489 kienht.ct@ninhbinh.gov.vn
2 Lê Văn Hoan Trưởng phòng Công nghiệp,
Sở Công Thương Ninh Bình
0913.391.347 hoanlv.ct@ninhbinh.gov.vn
3 Vũ Văn Hưng Giám đốc Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình 0989.347.457 hungvv.ct@ninhbinh.gov.vn

2. Thời gian tiếp nhận thông tin
Tiếp nhận thông tin tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày Lễ, Tết).
3. Nội dung phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận
- Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, môi trường,…; khó khăn, vướng mắc trong triển khai đầu tư xây dựng dự án và trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân trong các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
-Việc chấp hành, thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính;thái độ, đạo đức, trách nhiệm và tác phong trong thi hành công vụ của đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương.
Sở Công Thương cam kết sẽ xử lý kịp thời, nhanh chóng các kiến nghị, đề xuất và những khó khăn, vướng mắc của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp trên địa bàn theo thẩm quyền/hoặc tổng hợp, đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Sở Công Thương trân trọng thông báo./.

Duy Phương - phòng XNK