Hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng Internet năm 2021 tại Sở Công Thương

Ngày 27/7/2021 Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-STTTT về việc Tổ chức “Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng internet” năm 2021; Văn bản số 84/TL-BTC ngày 30/7/2021 về thể lệ Cuộc thi.

Với mục đích tuyên truyền sâu rộng, kịp thời đầy đủ về bản chất, nội dung, tầm quan trọng, lợi ích và những giá trị to lớn, thiết thực mà chuyển đổi số mang lại trong công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, tạo sự đồng thuận trong xã hội, qua đó tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết 01-NQ-TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Đối tượng tham gia Cuộc thi: Là toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước và người dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Nội dung Cuộc thi: Tìm hiểu một số nội dung được quy định trong các Văn bản của Đảng, nhà nước về ý nghĩa và tầm quan trọng trong Xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 01-NQ-TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành từ năm 2020 đến nay.
Hình thức tham gia Cuộc thi: Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng internet năm 2021 được tổ chức tại địa chỉ website http://chuyendoiso.ninhbinh.gov.vn
Thời gian tổ chức Cuộc thi, chấm giải và tổng kết Cuộc thi: Cuộc thi được tổ chức thành 4 kỳ trong năm 2021 như sau:
- Kỳ 1: Thời gian nhận bài thi bắt đầu từ ngày 01/8/2021 và kết thúc vào ngay 30/8/2021.
- Kỳ 2: Thời gian nhận bài thi bắt đầu từ ngày 01/9/2021 và kết thúc vào ngày 30/9/2021.
- Kỳ 3: Thời gian nhận bài thi bắt đầu từ ngày 01/10/2021 và kết thúc vào ngày 30/10/2021.
- Kỳ 4: Thời gian nhận bài thi bắt đầu từ ngày 01/11/2021 và kết thúc vào ngày 30/11/2021.
Kết thúc mỗi kỳ thi, Ban tổ chức sẽ chấm và trao giải vào cuối mỗi kỳ thi.
Cơ cấu giải thưởng: Các cá nhân đạt giải tại Cuộc thi mỗi kỳ sẽ được Ban tổ chức tao Giấy chứng nhận và tiền thưởng của Ban tổ chức Cuộc thi như sau:
- 01 giải Nhất: Giấy chứng nhận và tiền mặt 2.000.000 đồng
- 01 giải Nhì: Giấy chứng nhận và tiền mặt 1.500.000 đồng
- 02 giải Ba: Giấy chứng nhận và tiền mặt 1.000.000 đồng/ giải
- 03 giải Khuyến khích: Giấy chứng nhận và tiền mặt 500.000 đồng/ giải
Tiêu chí xét giải thưởng (theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống):
- Tiêu chí 1: Tham gia trả lời đầy đủ 10/10 câu hỏi
- Tiêu chí 2: Có số lượng câu trả lời đúng nhiều nhất /10 câu hỏi
- Tiêu chí 3: Thời gian hoàn thành nhanh nhất
- Tiêu chí 4: Dự đoán chính xác nhất số lượt người tham gia dự thi
Mỗi cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Sở Công Thương và đơn vị trực thuộc Sở, hưởng ứng và tham gia đầy đủ 4 Kỳ của Cuộc thi nhằm trau rồi thêm kiến thức về Chuyển đổi số để “Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng internet” năm 2021 tại Sở Công Thương đạt được những kết quả thiết thực, góp phần vào thành công của Cuộc thi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình./.
 

Trịnh Đình Hoàn - VP Sở