Kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp tết Trung thu năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 1985/KH-BCĐ ngày 15/8/2019 của Ban chỉ đạo Liên ngành về ATTP của tỉnh về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2019. Đoàn kiểm tra liên ngành số 2 của tỉnh về ATTP (theo Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 27/12/2018  của UBND tỉnh Ninh Bình) do Sở Công thương chủ trì tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng (Sở Yế, Công An tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn…) tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo ATTP trong dịp tết Trung thu năm 2019.

Đoàn Kiểm tra liên ngành ATTP số 2 đã tiến hành kiểm tra từ ngày 27/8 đến ngày 13/9/2019, trên địa thành phố Ninh Bình và huyện Yên Mô, tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh trung thu và các cơ sở kinh doanh công nghệ phẩm, kinh doanh các mặt hàng được người dân sử dụng nhiều trong dịp tết trung thu, nội dung kiểm tra chủ yếu:
 Kiểm tra các giấy tờ thủ tục pháp lý liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm; kiểm tra  các  điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản thực phẩm, phụ gia thực phẩm; điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Hồ sơ, chứng từ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu đưa vào sản xuất, chế biến (Hợp đồng mua bán, hoá đơn, chứng từ liên quan đến thực phẩm, nguyên liệu, phụ gia, chất bảo quản, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm...); kiểm tra việc thực hiện ghi nhãn hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ,  hóa đơn chứng từ liên quan đến hàng hoá. 
Đoàn Kiểm tra đã tiến hành làm việc với 3 Ban chỉ đạo liên ngành cấp huyện, xã /phường và  kiểm tra trực tiếp tại 12 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (4 cơ sở sản xuất, 8 cơ sở kinh doanh). Lập biên bản và tiến hành thủ tục xử lý 03 cơ sở vi phạm hành chính (01 tổ chức: Công ty TNHH MTV sản xuất kinh doanh thương mại Anh Dũng phố phúc Tân, TP Ninh Bình;  02 hộ kinh doanh cá thể cửa hàng kinh doanh tạp hóa Khanh Linh phố Tân quý, Phường Tân Thành, TP Ninh Bình và cửa hàng kinh doanh tổng hợp Mười Xuân xã Yên Mỹ huyện Yên Mô); Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính là 22.550.000 đồng. Trong quá trình kiểm tra Đoàn kiểm tra đã lấy 08 mẫu (03 mẫu bánh nướng, 03 mẫu  bánh dẻo, 01mẫu bánh mỳ và 01 mẫu cơm cháy)  tại 4 cơ sở (03 cơ sở sản xuất và 01 cơ sở kinh doanh) để gửi cơ quan chức năng kiểm nghiệm theo quy định.
Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP tới các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được kiểm tra như: Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 quy định XPVPHC về an toàn thực phẩm; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 về ghi nhãn hàng hoá; Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 về kinh doanh rượu và một số các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, hướng dẫn các các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của các cơ sở trong tuân thủ pháp luật, đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân trong dịp tết Trung thu 2019./.

                                       Nguyễn Thị Thắm –Thanh tra Sở