Kết quả kiểm tra trong “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-BCĐ ngày 30/3/2023 của Ban chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh Ninh Bình về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023. Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP số 2 của tỉnh do Thanh Tra Sở Công thương chủ trì đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Yế, Công An tỉnh và Cục Quản lý thị trường Ninh Bình xây dựng Kế hoạch số 15/KH-ĐKTATTP  ngày 31/3/2023 và tiến hành kiểm tra từ ngày 18/4/2023 đến hết ngày 15/5/2023 trên địa bàn huyện Yên Khánh, huyện Kim Sơn và thành phố Tam Điệp. Đoàn kiểm tra liên ngành đã   tập trung kiểm tra chủ yếu vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.  

Đoàn Kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra ATTP tại huyện Yên Khánh

Đoàn Kiểm tra Liên ngành đã tổ chức làm việc với 06 Ban chỉ đạo liên ngành huyện/TP và các xã của các huyện (Yên Khánh, Kim Sơn) về triển khai công tác  đảm bảo ATTP trong  “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2023.  Qua kiểm tra về cơ bản, các huyện đã triển khai các nội dung vì tháng hành động, như: xây dựng kế hoạch triển khai công tác đảm bảo ATTP trong tháng hành động về ATTP, ban hành các kế hoạch kiểm tra liên ngành, chuyên ngành trong tháng hành động; công tác tuyên truyền, giáo dục, truyền thông được tăng cường qua các phương tiện thông tin đại chúng như đài truyền thanh huyện, xã, áp phích, băng zôn,... Tuy nhiên công tác quản lý an toàn thực phẩm tại tuyến xã còn rất yếu, đặc biệt trong lĩnh vực công thương, cán bộ phụ trách lĩnh vực ATTP tại các xã chưa nhận thức rõ đối tượng được phân cấp quản  lý, chưa tổ chức kiểm tra, hậu kiểm các đối tượng được phân cấp, việc tiếp nhận bản cam kết đảm bảo ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh theo phân cấp trong lĩnh vực công thương chưa kèm theo xác nhận kiến thức của chủ cơ sở theo phân cấp tại Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh về phân cấp, ủy quyền quản lý về ATTP thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công thương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 09 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, gồm: 04 tổ chức và 05cá nhân.  Trong đó 04 cơ sở kinh doanh thực phẩm, 04 cơ sở sản xuất thực phẩm và 01 bếp ăn tập thể. Qua kiểm tra, Đoàn đã phát hiện, lập biên bản và tiến hành thủ tục xử phạt 02 vụ vi phạm hành chính (đối với 02 cơ sở kinh doanh thực phẩm); Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính thu nộp ngân sách nhà nước là: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng).
Để có cơ sở đánh giá chất lượng thực phẩm, Đoàn  kiểm tra liên ngành ATTP số 2 đã tiến hành lấy 05 mẫu thực phẩm (gồm 04 mẫu rau và 01 mẫu thịt lợn), kiểm tra test nhanh các chỉ tiêu: Test nhanh hóa chất bảo vệ thực vật nhóm lân hữu cơ trong 04 mẫu mẫu rau và test nitrat 01 mẫu thịt lợn.  Kết quả 5/5 mẫu đều âm tính (-) đạt 100%.
 Test phản ứng hồ tinh bột 20 mẫu bát đĩa, kết quả có 10/20 mẫu bát đĩa sạch (mẫu không đạt là 10 mẫu) tỷ lệ  đạt 50%.
Qua công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP, các điều kiện, các quy định tới các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, năng cáo ý thức chấp hành của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong việc chấp hành pháp luật./.


                                       Nguyễn Thị Thắm – Phòng Thanh tra