Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Thực hiện Quyết định số 68/QĐ-SCT ngày 16/5/2022 của Giám đốc Sở Công Thương Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Đoàn kiểm tra đã xây dựng Kế hoạch số 69/KH-ĐKT ngày 16/5/2022 và tiến hành kiểm tra từ ngày 25/5 đến ngày 27/5/2022 đối với 03 doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên đại bàn tỉnh (gồm: Công ty TNHH Gcoop Việt Nam, Công ty TNHH Seacret, Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam). 

Qua kiểm tra 3/3 doanh nghiệp có đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh như: có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, văn bản xác nhận đăng ký bán hàng đa cấp tại địa phương, văn bản ủy quyền cho người đại diện tại địa phương. Các mặt hàng kinh doanh chủ yếu của các doanh nghiệp là Mỹ phẩm, thực phẩm chức năng/ thực phẩm bổ sung sức khỏe, đồ dùng gia dụng. Tại thời điểm kiểm tra, 3/3 doanh nghiệp không có hàng hóa tại Ninh Bình (không có kho hàng tại Ninh Bình) các doanh nghiệp chỉ giao hàng khi có đơn hàng phát sinh theo yêu cầu và được vận chuyển từ các kho hàng ngoại tỉnh.
Các Doanh nghiệp đều có quy tắc hoạt động và kế hoạch trả thưởng; theo báo cáo của  3/3 doanh nghiệp về số lượng người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình: Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam số người tham gia bán hàng đa cấp trên tính đến ngày 30/4/2022 là 1.879 người, được đào tạo cơ bản là 1.776 người, được cấp thẻ là 1.533 người; Công ty TNHH Gcoop Việt Nam số người tham gia bán hàng đa cấp tính đến ngày 30/4/2022 là 245 người  đều đã có hợp đồng và đã được đào tạo cơ bản và có xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo và được cấp thẻ thành viên theo quy định; Công ty TNHH Seacret tính đến thời điểm kiểm tra là 06 người có hợp đồng. 
 Trong năm 2021 và năm 2022 (tính đến thời điểm kiểm tra) 3/3 doanh nghiệp chưa tổ chức hội nghị, hội thảo nào; 2/3 doanh nghiệp đã tổ chức các chương trình khuyến mại và đã thực hiện thông báo với Sở Công Thương Ninh Bình; 3/3 doanh nghiệp đều thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ gửi Sở Công Thương theo quy định./.

                                       Nguyễn Thị Thắm - Thanh tra Sở