Kết quả sản xuất công nghiệp, thương mại tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Trong 4 tháng đầu năm, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát tốt; các cơ quan chức năng đã đồng hành cùng tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; có các giải pháp phục hồi, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp địa phương phục hồi kinh tế - xã hội. 

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4/2022 toàn tỉnh ước tính tăng 7,13% so với cùng tháng năm trước. Tính chung lại 4 tháng đầu năm 2022 chỉ số IIP toàn tỉnh tăng 2,49%. Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tháng 4/2022 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 8.258,5 tỷ đồng, tăng 7,3% so với tháng 4/2021. Tính chung lại, giá trị sản xuất công nghiệp 04 tháng đầu năm 2022 toàn tỉnh ước đạt 30.525,7 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: khai khoáng ước đạt 177,7 tỷ đồng, giảm 7,3%; công nghiệp chế biến, chế tạo 29.951,4 tỷ đồng, tăng 4,4%; sản xuất và phân phối điện 341,3 tỷ đồng, tăng 3,8%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 55,3 tỷ đồng, tăng 0,2%.

Sản xuất dứa đóng hộp xuất khẩu tại Công ty Cổ phần

thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, thành phố Tam Điệp. Ảnh: Duy Phương
 

 Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ là: quần áo các loại 32,7 triệu cái, tăng 20,4%; giày, dép các loại 15,6 triệu đôi, tăng 11,2%; kính nổi 140,8 nghìn tấn, tăng 7,7%; thép cán các loại 94,5 nghìn tấn, tăng 10,1%; modul 5 camera 144,6 triệu cái, tăng 83,0%; xe ô tô chở hàng 3,6 nghìn chiếc, tăng 46,1%;…Tuy nhiên, một số sản phẩm lại có mức sản xuất giảm như: đá các loại 1,0 triệu m3, giảm 12,7%; linh kiện điện tử 41,7 triệu cái, giảm 7,3%; tai nghe điện thoại di động 1,3 triệu cái, giảm 43,0%; kính máy ảnh 0,4 triệu cái, giảm 51,0%; xe ô tô 5 chỗ ngồi trở lên 15,1 nghìn chiếc, giảm 34,4%; cần gạt nước ô tô 3,5 triệu cái, giảm 17,8%;...
Hoạt động thương mại tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng tháng 4/2022 ước đạt 3.626,5 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 4 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 14.412 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2021. Toàn bộ 12/12 nhóm hàng đều có mức tăng, cụ thể: lương thực, thực phẩm ước đạt 3.760,2 tỷ đồng tăng 11,1%; ô tô con (dưới 9 chỗ ngồi) 631,8 tỷ đồng, tăng 7,0%; xăng, dầu các loại 1.309,0 tỷ đồng, tăng 20%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm 505,7 tỷ đồng, tăng 22,6 %..
 

Nguyễn Ngọc –VP Sở

Các bài viết đã đăng