Một số kết quả đạt được trong việc ứng dụng Công nghệ thông tin Xây dựng chính quyền điện tử cơ quan Sở Công Thương Ninh Bình năm 2020

Trong những năm qua và đặc biệt là năm 2020 được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Lãnh đạo sở, Ban chỉ đạo Xây dựng chính quyền điện tử của Sở, việc ứng dụng Công nghệ thông tin Xây dựng chính quyền điện tử tại Sở Công Thương đã mang lại được nhiều kết quả rất đáng khích lệ.

Sở đã thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử của đơn vị gồm 8 Đồng chí, do Giám đốc sở làm Trưởng ban theo Quyết định số 77/QĐ-SCT ngày 12/6/2019; Kiện toàn lại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của đơn vị do Đồng chí Phó Chánh văn phòng làm Trưởng bộ phận theo Quyết định số 42/QĐ-SCT ngày 29/3/2019.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở được chuyển ra hoạt động tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.


Hạ tầng Công nghệ thông tin tại đơn vị thường xuyên được sửa chữa, nâng cấp nhằm đáp ứng yêu cầu công việc. Hiện nay tỷ lệ máy tính/Cán bộ công chức, viên chức của đơn vị đạt 100%; đường truyền Internet của Sở được nâng cấp từ gói 40MB lên gói 100MB đáp ứng được yêu cầu trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu; 
Việc ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp trong năm 2020 cũng đã được Sở Công Thương đặc biệt chú trọng. Trang Website của Sở đã được nâng cấp đáp ứng yêu cầu công việc cũng như phù hợp với bộ tiêu chí chấm điểm Công nghệ thông tin năm 2020 nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu tra cứu và tìm kiếm thông tin của các tổ chức, cá nhân; các phần mềm ứng dụng cũng đang được Sở triển khai có hiệu quả, hiện nay 100% các văn bản đi và đến đều được Sở tiếp nhận và phát hành qua Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice (Trừ các văn bản mật, và các văn bản của đơn vị không sử dụng Hệ thống), đặc biệt tất cả các văn bản đi khi phát hành đều đã được ký số của tổ chức và cá nhân (Lãnh đạo sở);  Tháng 10 năm 2020 Sau khi Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh được thành lập, Sở Công Thương đã bố trí 01 cán bộ ra làm việc tại Trung tâm để thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả của Sở, tại Trung tâm Sở Công Thương được bố trí tại quầy làm việc số 05. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của tỉnh www.dichvucong.ninhbinh.gov.vn đang được Sở Công Thương vận hành tốt, Sở thường xuyên rà soát, cập nhật toàn bộ quy trình thủ tục hành chính của đơn vị lên Hệ thống nhằm phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Hiện nay trên Hệ thống này Sở Công Thương đang cung cấp 62 thủ tục ở mức độ 2, 30 thủ tục ở mức độ 3 và 35 thủ tục ở mức độ 4. Trong năm 2020 Sở đã tiếp nhận và trả kết quả được gần 6.500 bộ hồ sơ, tất cả đều được thực hiện đúng và trước hạn, đặc biệt trong năm 2020 Sở đã đưa thêm thủ tục Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại lên Cổng dịch vụ công quốc gia, nâng tổng số dịch vụ công của Sở kết nối, liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia là 02 thủ tục và trong năm Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở đã thực hiện được trên 2.970 bộ hồ sơ qua Hệ thống này.

Ngoài ra trong nội bộ cơ quan Sở còn triển khai thêm một số phần mềm ứng dụng khác đang mang lại hiệu quả khá cao như: Phần mềm kế toán tài chính; phần mềm Quản lý cán bộ công chức, viên chức; phần mềm Quản lý tài sản; phần mềm Kê khai thuế, Kê khai bảo hiểm; phần mềm Kho bạc; Hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng trọng điểm và đặc biệt là Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất sứ điện tử, riêng phần mềm này trong năm 2020 đã cấp được trên 5.200 bộ CO điện tử, tất cả đều được thực hiện ở mức độ 3, 4 và đều được thực hiện đúng và trước hạn. Trong quá trình làm việc cũng như khi giải quyết các công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở đều thể hiện sự thân thiện, ân cần, chu đáo nên đều làm hài lòng người dân và doanh nghiệp.
Công tác đảm bảo an toàn an, an ninh thông tin trong cơ quan năm 2020 cũng được Sở Công Thương thực hiện nghiêm túc. Sở đầu tư thiết bị fiwall (Draytek) nhằm phục vụ cho việc đảm bảo an toàn hệ thống mạng nội bộ Lan, cử cán bộ Quản trị mạng tham gia các lớp tập huấn, diễn tập về an toàn, an ninh thông tin, cung cấp và khuyến khích toàn thể cán bộ trong cơ quan sử dụng hòm thư điện tử công vụ của tỉnh, hướng dẫn và tuyên truyền cán bộ sử dụng đúng cách và an toàn khi tham gia vào môi trường mạng, vì vậy trong năm 2020 trong nội bộ cơ quan Sở không để xảy ra trường hợp nào liên quan đến mất mát an toàn, an ninh thông tin. 
Với những kết quả đã đạt được ở trên tháng 6 năm 2020 Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức công bố xếp hạng ứng dụng Công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình với kết quả Sở Công Thương xếp thứ 3/18 Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh. Đây là một kết quả rất đáng khích lệ, tạo thêm động lực góp phần vào việc ứng dụng Công nghệ thông tin, Xây dựng Chính quyền điện tử trong cơ quan Sở Công Thương trong các năm tiếp theo đạt được nhiều kết quả hơn nữa.

                                                                           Bài viết và ảnh: Trịnh Đình Hoàn – VP Sở