Sở Công Thương làm việc với công ty Goryo Việt Nam nhằm làm rõ nguyên nhân mất điện gây ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Ngày 06/6/2022, Sở Công Thương đã tổ chức làm việc tại trụ sở của Công ty Goryo Việt Nam (cụm công nghiệp Gia Vân, huyện Gia Viễn) theoý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp đang đầu tư, sản xuất trong các cụm công nghiệp phục hồi sản xuất sau đại dịch Covid 19 và giải quyết kiến nghị về việc hay mất điện của Công ty trong năm 2021 và các tháng đầu năm 2022, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Buổi làm việc còn có sự tham dự của các đơn vị: Công ty TNHH Thiên Phú (Chủ đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp), Công ty TNHH Hải Nam (Đơn vị bán lẻ điện trong Cụm công nghiệp) và Điện lực Gia Viễn.
Đại diện phía Công ty Goryo Việt Nam đã cho biết số lần mất điện trong năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022, trong đó năm 2021 tổng số lần mất điện lưới là 23 lần (có báo trước 18 lần, sự cố là 5 lần) và 5 tháng đầu năm 2022 thì số lần mất điện lưới là 04 lần (03 lần báo trước và 01 lần sự cố). Đại diện Công ty cũng báo cáo trạm biến áp và đường dây 0,4kV của Công ty được đầu tư đã 05 năm cũng xảy ra sự cố như rò dầu máy biến áp và một số lỗi kỹ thuật khác. Công ty nhận được thông báo ngừng cấp điện của đơn vị quản lý lưới điện, tuy nhiên vẫn có những thời điểm không theo đúng thông báo nên ảnh hưởng đến quá trình lập kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp.
Đại diện Điện Lực Gia Viễn giải đáp nguyên nhân gây mất điện và phương án khắc phục như sau: Nguyên nhân chính dẫn đến sự cố mất điện là do hạ tầng đường dây 35kV cấp điện cho Cụm công nghiệp Gia Vân hiện nay có nhiều phụ tải liên quan, trong đó có cả phụ tải cấp điện sinh hoạt của các khu dân cư nên có nhiều sự cố ảnh hưởng đến quá trình cung cấp điện liên tục và ổn định của lưới điện, bên cạnh đó do hạ tầng lưới điện của từng doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp chưa đảm bảo (Chất lượng thiết bị điện tại các trạm biến áp kém chất lượng, không được thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ nên hay xảy ra sự cố). Hiện nay Điện lực Gia Viễn thực hiện việc cấp điện đến chân hàng rào Cụm công nghiệp Gia Vân, còn việc bán điện trong Cụm là trách nhiệm của Công ty TNHH Hải Nam, trong năm 2021 số lần mất điện là 18 lần trong đó có 15 lần là kế hoạch cải tạo, sửa chữa, nâng cấp lưới điện đều có thông báo trước cho khách hàng sử dụng điện và 03 lần mất điện do sự cố, thiên tai bất khả kháng đơn vị đều đã xác định rõ nguyên nhân, phạm vi ảnh hưởng và dự kiến thời gian cấp điện trở lại. Điện lực Gia Viễn cũng đề nghị Công ty Goryo Việt Nam xem xét đến việc lắp đặt máy phát điện dự phòng, để sử dụng trong thời gian ngắn hạn phục vụ sản xuất trong trường hợp mất điện lưới để không ảnh hưởng đến sản xuất của Công ty.

 Buổi làm việc tại trụ sở Công ty Goryo Việt Nam


Đại diện Công ty TNHH Hải Nam (đơn vị đang thực hiện bán điện trong Cụm công nghiệp Gia Vân) cho biết thêm: Công ty mua điện của Điện lực Gia Viễn tại chân hàng rào của Cụm công nghiệp và xây dựng hệ thống lưới điện 35kV đến chân hàng rào các nhà máy trong Cụm. Các Doanh nghiệp tự bỏ chi phí đầu tư xây dựng trạm biến áp và lưới điện hạ thế phục vụ cho sản xuất của đơn vị. Trong năm 2021 số lần mất điện trong nội bộ Cụm công nghiệp Gia Vân là 05 lần chủ yếu là do sự cố ô tô đâm đổ cột điện, bên cạnh đó một số khách hàng sử dụng các trang thiết bị không đảm bảo dẫn đến sự cố lưới điện do đó gây ảnh hưởng cả đến việc cấp điện của Công ty trong Cụm công nghiệp. Công ty có thông báo cho các khách hàng sử dụng điện về việc ngừng cấp điện do sự cố, sửa chữa lưới điện và liên hệ với Điện lực Gia Viễn để lập kế hoạch cắt điện cải tạo, sửa chữa. Sau hội nghị Công ty sẽ tổ chức cuộc họp với các khách hàng để tiến hành kiểm tra, rà soát hệ thống lưới điện của các đơn vị, qua đó đề nghị thực hiện nghiêm túc việc thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện theo quy định và tiến hành thay thế, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị điện đáp ứng theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.
Phát biểu kết thúc buổi làm việc, đồng chí Hoàng Trung Kiên - Giám đốc Sở Công Thương yêu cầu Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình chỉ đạo Điện lực Gia viễn xây dựng ngay phương án cải tạo, nâng cấp lưới điện 35kV đảm bảo cung cấp điện ổn định cho Cụm công nghiệp Gia Vân, về lâu dài đề nghị Công ty xây dựng phương án đầu tư riêng đường dây 35kV phục vụ cho Cụm. Yêu cầu Công ty TNHH Hải Nam rà soát lại hạ tầng cấp điện trong Cụm để đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ cho sản xuất của các doanh nghiệp; kiểm tra, rà soát các trạm biến áp của khách hàng, yêu cầu cải tạo, bảo dưỡng và thí nghiệm định kỳ để đảm bảo chất lượng vận hành tránh ảnh hưởng đến lưới điện trong Cụm. Yêu cầu Công ty Hải Nam phải thông báo việc ngừng giảm cung cấp điện theo đúng quy định hiện hành, trong trường hợp bất khả kháng phải xác định rõ nguyên nhân, phạm vi ảnh hưởng và thông báo cho các doanh nghiệp dự kiến thời gian cấp điện trở lại. Sở Công Thương đã cung cấp số điện thoại đường dây nóng của Sở để Công ty Goryo Việt Nam được biết và liên hệ nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất và kinh doanh của Công ty./.


Nguyễn Hải Yến – P. Năng lượng
 

Các bài viết đã đăng