Sở Công Thương tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 27/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt Đề án số 07/ĐA-UBND ngày 23/6/2015 của UBND tỉnh về phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 1233/KH-SCT ngày 13/10/2020 của Sở Công thương. Ngày 19/10/2020 Sở Công thương đã tổ chức hội nghị Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 gắn với tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020) cho toàn thể công chức, viên chức và lao động (104 người) thuộc cơ quan Sở Công thương, Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình.

Ảnh: Hội nghị  hội nghị Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020.

Hội nghị tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ năm 2020 như Luật số 52/2019/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức; Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 
Tại hội nghị, Báo cáo viên pháp luật của Sở cũng đã phổ biến một số điểm mới của Bộ Luật Lao động sửa đổi năm 2019; phổ biến một số nội dung quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Giới thiệu Danh mục 10 Luật và 21 Nghị quyết đã được Quốc hội kháo XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9.
Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, đại diện Ban Nữ công công đoàn cơ sở Sở Công thương đã tổ chức trao đổi, tọa đàm một số nội dung pháp luật về “Bình đẳng giới” nhân Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020).

Thông qua việc tổ chức hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật nhằm đưa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đi vào nề nếp, hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đồng thời đảm bảo phổ biến đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung, các Chương trình, Đề án đã được các cấp phê duyệt, ban hành tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong ngành./.

Tin và ảnh: Lê Trọng Luân - Thanh tra Sở