Thông báo đăng ký tham dự Chương trình tập huấn trực tuyến về cam kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)

Để các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nắm vững các cam kết trong Hiệp định nhằm tận dụng có hiệu quả cơ hội mà EVFTA mang lại, Sở Công Thương trân trọng đề nghị quý cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cử cán bộ đăng ký tham gia các chương trình tập huấn trực tuyến về cam kết Hiệp định EVFTA do Bộ Công Thương tổ chức.

Nội dung chương trình cụ thể như sau:
I. Nội dung và đối tượng:
- Khóa tập huấn về cam kết dịch vụ – đầu tư trong Hiệp định EVFTA: dành cho các cán bộ làm việc tại các cơ quan liên quan đến việc cấp phép dịch vụ – đầu tư của các tỉnh, thành phố, các công ty tư vấn luật hoặc các đối tượng quan tâm khác;
- Khóa tập huấn về cam kết thuế và tiếp cận thị trường EU: dành cho các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là các doanh nghiệp đang xuất khẩu sang thị trường EU hoặc các đối tượng quan tâm khác;
- Khóa tập huấn về quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA: dành cho các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là các doanh nghiệp đang xuất khẩu sang thị trường EU hoặc các đối tượng quan tâm khác. 
II. Đăng ký tham gia:
1. Truy cập vào đường link: https://bit.ly/evfta để Đăng ký  tham gia các khóa tập huấn;
2. Thời hạn đăng ký cho các khóa tập huấn như sau:
- Khóa tập huấn về cam kết dịch vụ – đầu tư trong Hiệp định EVFTA: trước ngày 20/5/2020;
- Khóa tập huấn về cam kết thuế và tiếp cận thị trường EU: trước ngày 26/5/2020;
- Khóa tập huấn về quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA: trước ngày 03/6/2020.
III. Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ:
1. Khóa tập huấn về cam kết dịch vụ – đầu tư trong Hiệp định EVFTA:
Anh Lê Đức Ngọc (ngocld@moit.gov.vn) và anh Đào Quý Phương (phuongdq@moit.gov.vn). Điện thoại: 024.22205420.
2. Khóa tập huấn về cam kết thuế và tiếp cận thị trường EU:
Chị Trần Hồng Vân (vantrh@moit.gov.vn) và chị Hồ Ngọc Linh (linhhn@moit.gov.vn) . Điện thoại: 024.22202245.
3. Khóa tập huấn về quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA:
chị Hồ Ngọc Linh (linhhn@moit.gov.vn) và chị Phạm Thị Hồng Thư (thupth@moit.gov.vn) . Điện thoại: 024.22202245.
Sở Công Thương thông báo để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp biết và đăng ký tham gia./.
Chi tiết xem tại đây