Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị giao thương trực tuyến thực phẩm Việt Nam - Nhật Bản 2022

Theo công văn số 523/XTTM-HTXK ngày 01/3/2022 của Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, “Hội nghị giao thương trực tuyến thực phẩm Việt Nam - Nhật Bản 2022” do Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản dự kiến thực hiện vào ngày 16 và 17 tháng 6 năm 2022. Tuy nhiên vì một số lý do khách quan, Ban tổ chức chương trình thông báo đến Quý Doanh nghiệp về việc thay đổi thời gian thực hiện Hội nghị sang ngày 23 và 24 tháng 6 năm 2022.

Sở Công Thương xin thông báo lại nội dung Hội nghị như sau:
- Cơ quan tổ chức: Cục Xúc tiến thương mại (VIETRADE), Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản;
- Thời gian: Ngày 23 và 24 tháng 6 năm 2022;
- Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng Zoom và Facebook;
- Nội dung: Chương trình dự kiến theo văn bản gửi đính kèm;
- Đối tượng tham dự: Đại diện Bộ Công Thương, Cục Xúc tiến thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, các Hiệp hội ngành hàng Việt Nam, cơ quan/doanh nghiệp/kênh phân phối thực phẩm chế biến tại Nhật Bản, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm xuất khẩu.
Các doanh nghiệp đăng ký theo mẫu gửi đính kèm sau đó scan phiếu đăng ký gửi về email: vunt@vietrade.gov.vn. Hạn đăng ký tham dự Hội nghị trước ngày 31 tháng 5 năm 2022 .
Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ: 
Người liên hệ: Anh Nguyễn Tuấn Vũ; 
Di động: 0936582237; 
Email: vunt@vietrade.gov.vn ; vunt226@gmail.com.

Mẫu phiếu đăng ký xem tại đây.
Nội dung chương trình xem tại đây.

Sở Công Thương trân trọng đề nghị Quý doanh nghiệp cử đại diện đăng ký, tham dự Hội nghị giao thương trực tuyến thực phẩm Việt Nam - Nhật Bản 2022./.


                        Hoàng Hà Phương - phòng XNK