Thông báo tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc tổ chức chuỗi sự kiện truyền thông "Đẩy mạnh tuyên truyền và khai thác lợi ích từ các Hiệp định thương mại tự do FTAs mà Việt Nam đã tham gia"

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 456/QĐ-BCT ngày 01 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP. Công văn số 3727/BCT-DB ngàv 28/5/2019, Bộ Công Thương đã đồng ý về chủ trương và các nguvên tắc cơ bản trong việc phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Viẹt Nam VCCI ) tổ chức chuỗi các sự kiện truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền và khai thác lợi ích từ các Hiệp định thương mại tự do FTAs mà Việt Nam tham gia. Các chương trình trong chuỗi sự kiện này sẽ có sự tham gia hợp tác chặt chẽ của Đài truyền hình Việt Nam (VTV3). Các chương trình sau khi được thực hiện sẽ được truyền thông rộng rãi và liên tục trên các kênh truyền thông của Bộ Công Thương,VCCI, các báo chí uy tín và các trang thông tin điện tử chuyên về kinh tế và các kênh truyền hình của VTV3.
Đây là chuỗi sự kiện tuyên truyền phổ biến tập trung vào các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam vừa tham gia, gồm Hiệp định CPTPP và Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA). Chuỗi sự kiện nàv có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp và cộng đồng về những cam kết cũng như hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội mở rộng thị trường tại các nước đối tác của các FTAs này. Chương trình dự kiến sẽ được thực hiện theo cách làm mới, có tính liên tục và thời sự cao nhằm tạo ra một kênh kết nối, đồng hành giữa Chính phủ và doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi các FTAs này

Trân trọng gửi tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kế hoạch thực hiện các sự kiện truyền thông trong giai đoạn từ nay tới đầu năm 2020 và Chương trình dự kiến của sự kiện mở màn - Diễn đàn “Thuận lợi và khó khăn đối với Việt Nam khi thực hiện Hiệp định CPTPP trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung”.

Các thông tin cụ thể và cập nhật hơn sẽ tiếp tục được Ban Tổ chức cung cấp tại trang thông tin điện tử http://cptpp.moit.gov.vn của Bộ Công Thương.
Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ Công Thương (Vụ Chính sách thương mại đa biên), điện thoại: 024.22205420 và email: wto mtpd@moit.gov.vn hoặc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Ban Đối ngoại - Tạp chí VBF), điện thoại: 024-35743063 và email: vbf@-veci.com.vn.
Chi tiết xem tại đây./.