Thông báo tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc mời tham dự chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương tại Lào Cai năm 2022

Sở Công Thương Ninh Bình nhận được thông tin từ Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai tổ chức Hội chợ Hàng hóa xuất khẩu khu vực phía Bắc kết hợp Hội nghị quốc tế ngành nông sản trái cây xuất khẩu kết hợp giao thương trực tuyến và trực tiếp thành chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương tại Lào Cai vào tháng 9 năm 2022, cụ thể như sau:
1. Hội chợ Hàng hóa xuất khẩu khu vực phía Bắc
- Quy mô: 350 - 400 gian hàng tiêu chuẩn và 1.000 m2 đất trống.
- Nội dung: Tuyên truyền hợp tác xúc tiến thương mại giữa các tổ chức xúc tiến thương mại của Việt Nam và Trung Quốc; triển lãm ngành hàng nông sản xuất khẩu và hàng thương mại khác.
2. Hội nghị quốc tế ngành nông sản trái cây xuất khẩu kết hợp giao thương trực tuyến và trực tiếp
- Quy mô: 150 đại biểu tham dự trực tiếp, 150 đại biểu tham dự trực tuyến (bao gồm đại biểu phía Việt Nam và phía Trung Quốc).
- Nội dung: Giao thương trực tiếp giữa các nhà cung cấp và doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam, giao thương trực tuyến giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Trung Quốc về ngành hàng nông sản, trái cây.
Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Tấn Đức - Trưởng phòng XTTM, DĐ : 0946.246.718, Email : ntduc-sct@laocai.gov.vn; Bà Tạ Thị Thu Hiền - Viên chức phòng XTTM, DĐ : 0942.999.789, Email: ttthien-sct@laocai.gov.vn.

Sở Công Thương Ninh Bình trân trọng thông báo tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết và tham gia/.

Chu Minh Tuấn - Phòng XNK