Thông tin tuyên truyền

Hội nghị giao thương trực tuyến sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam-Nhật Bản 2022

06/07/2022

Ngày 5/7/2022 tại khách sạn Hoàng Sơn, Sở Công Thương phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương, Trung tâm ASEAN - Nhật Bản và Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức Hội nghị giao thương trực tuyến sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam -Nhật ...

Bộ Công Thương ban hành hướng dẫn và xét công nhận tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

04/07/2022

Ngày 22 tháng 6 năm 2022, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-BCT về việc hướng dẫn và xét công nhận tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 ...

Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2022-2025

01/07/2022

Thực hiện Kế hoạch số 57-KH/ĐUK ngày 15/3/2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2022-2025, ngày 30/6/2022, Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Sở ...

Sở Công Thương triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XII)

29/06/2022

Căn cứ Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 26/02/2018 của Tỉnh ủy Ninh Bình thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ...

Mời tham gia Đoàn giao dịch thương mại tại Nam Phi

29/06/2022

Nhằm hỗ trợ các tổ chức, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam xúc tiến giao thương, tìm kiếm các cơ hội xuất nhập khẩu và đầu tư với thị trường Nam Phi. Cục XTTM (Bộ Công Thương) phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Nam Phi tổ ...