Về việc dừng tiếp công dân tại Bộ phận tiếp công dân của Sở Công Thương

Do tình hình dịch bênh COVID-19 có diễn biến phức tạp, đã bùng phát trên phạm vi toàn cầu. Ở Việt Nam, số ca mắc đang tăng nhanh từng ngày và có nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng. Dự báo, dịch bệnh sẽ lây lan nhanh trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế - xã hội của đất nước.

Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình về việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid19. Sở Công Thương Ninh Bình thông báo: Dừng việc tiếp công dân theo quy định tại Bộ phận tiếp công dân của Sở Công Thương từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020.
Sở Công Thương Ninh Bình thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan và công dân được biết.

 Xem chi tiết nội dung Thông báo số 359/TB-SCT của Sở Công thương tại đây