Danh mục các chợ được đầu tư nâng cấp

STT

Địa bàn

Tên chợ

Diện tích chợ

Kết cấu nhà chợ chính

Bộ phận phụ trợ Năm XD Vốn đầu tư

Nước sạch

NVS

Khu thu gom rác

Xử lý nước thải

Điện

PCCC

Khu KD TP riêng biệt

   
I Huyện Nho Quan
1 Thị trấn Nho Quan Chợ Nho Quan     x x x x x x x 2007- 2014 16000
2 Xã Đồng Phong Chợ Đồng Phong 3200 Đang xây dựng               2014 4500
3 Xã Phú Lộc Chợ Rịa 5000 Đang xây dựng               2014 2,1
4 Xã Thạch Bình Chợ Thạch Bình 2100 Lán tạm x 0 x 0 x 0 0 2010 200
5 Xã Xích Thổ Chợ Lạc 5000 Đình chợ lợp tôn, 110 kiot lán tạm lợp pro x x x 0 0 0 0 2010 400
II Huyện Gia Viễn
6 Xã Gia Lập Chợ Mòi 3000 Có 03 đình chợ và dãy kiot kiên cố x x x x x 0 x 2014 2,5
7 Xã Gia Phong Chợ Đinh Trung 2158 Đình chợ lợp Pro 0 0 0 0 0 0 0 2012 13
8 Xã Gia Sinh Chợ Gia Sinh 9500 Có 03 đình chợ lợp tôn và 23 kiot đổ bê tông kiên cố 0 x x x x 0 x 2010 4476
9 Xã Gia Thịnh Chợ Liên Huy 2300 Đình chợ lợp tôn x x 0 x x 0 0 2010 1000
10 Xã Gia Trấn Chợ Gia Trấn 5800 Có 22 kiot lợp tôn 0 x x x x 0 0 2010 5600
IV Huyện Hoa Lư

11

Xã Ninh Giang

Chợ Trung trữ 1463 Đang xây dựng               2014 1600
Chợ La Mai 1038 Đang xây dựng               2014 1300
12 Xã Ninh Hải Chợ Đồng Văn x Có 02 đình chợ lợp tôn x x x x x 0 x 2013 4,5
III Huyện Yên Khánh
13 Xã Khánh Mậu Chợ Trung 8238 Đình chợ lợp tôn x x x x 0 0 0 2012 840
14 Xã Khánh Nhạc Chợ Khánh Nhạc 3203                 2014-2015 8000
15 Xã Khánh Thành Chợ Khánh Thành 3000 Có 03 đình chợ lợp tôn x 0 x x 0 x x 2013 2800
16 Xã Khánh Thiện Chợ Xanh 2214 07 đình chợ lợp ngói kiên cố x x x x x x x 2012 10000
IV Huyện Yên Mô
17 Xã Yên Nhân Chợ Liên Phương x Kiên cố x x x x x x 0 2014 2300
18   Chợ điếm Động 500 01 đinhg chợ lợp Pro 0 0 0 x 0 0 0 2011 17
19 Xã Yên Phong Chợ Lồng 2014 Đình chợ lợp Pro kiên cố 0 0 0 0 0 0 0 2010 279

20

Xã Yên Thắng

Chợ Tu 4137 Đang xây dựng               2014 5000
Chợ Quảng   Đang xây dựng               2014 500
21 Xã Yên Từ Chợ Nuốn Khê 10000 Đang xây dựng               2014 4500
V Huyện Kim Sơn
22 Xã Chất Bình Chợ Chất Bình 820 Lán tạm 0 0 0 0 0 0 0 2010 40
23 Xã Cồn Thoi Chợ Cồn Thoi 1920 Đình chợ lợp tôn 0 0 0 0 0 0 0 2010 166
24 Xã Kim Đông Chợ Kim Đông 9646 03 đình chợ lợp tôn kiên cố x x x x x x x 2012 8200
VI Thành Phố Ninh Bình
25 Phường Vân Giang Chợ Rồng 16165 01 nhà lồng 2 tầng, 02 đình chợ lợp tôn x x x x x x 0 2010 2957 (cải tạo)
26   Chợ Kỳ Vĩ   01 đinh chợ 0 0 0 x 0 0 0 2010 1700
27 Xã Ninh Tiến Chợ Ninh Tiến 3200 01 đinh chợ kiên cố 0 0 x x x 0 0 2010 2430
28 Phường Tân Thành Chợ Trung Nhì 360 01 đinh chợ kiên cố 0 0 x x x 0 0 2010 420
29 Phường Nam Bình Chợ Quang Trung 2100 01 đinh chợ kiên cố x x x x x x 0 2010 3008
30   Chợ Ngọc Hà 1100 01 đinh chợ lợp tôn x x x x x 0 0 2010 2556
31 Phường Thanh Bình

Chợ Thanh Bình

    0 x x x 0 0 x 2013 1100