Kế hoạch/Lịch công tác

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Công Thương Ninh Bình năm 2024

29/12/2023

Thực hiện quy định của Luật tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân và Quy chế tổ chức tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ngày 22 tháng 12 năm ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ (Từ ngày 22/5/2023 đến 28/5/2023)

22/05/2023

Ngày tháng Thời gian Nội dung làm việc Lãnh đạo Đơn vị tham gia Địa điểm làm việc Lái xe 22/5/2023 (Thứ 2) 10h Đám hiếu mẹ đẻ đ/c Bùi Văn Quý Đ/c Kim ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ (Từ ngày 15/5/2023 đến 21/5/2023)

15/05/2023

Ngày tháng Thời gian Nội dung làm việc Lãnh đạo Đơn vị tham gia Địa điểm làm việc Lái xe 15/5/2023 (Thứ 2) 13h30 kiểm tra vật liệu nổ Đ/c Hưng ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ (Từ ngày 08/5/2023 đến 14/5/2023)

08/05/2023

Ngày tháng Thời gian Nội dung làm việc Lãnh đạo Đơn vị tham gia Địa điểm làm việc Lái xe 08/5/2023 (Thứ ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ (Từ ngày 01/5/2023 đến 07/5/2023)

04/05/2023

Ngày tháng Thời gian Nội dung làm việc Lãnh đạo Đơn vị tham gia Địa điểm làm việc Lái xe 01/5/2023 (Thứ 2)   Nghỉ ...