LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ (Từ ngày 22/5/2023 đến 28/5/2023)

Ngày tháng Thời gian Nội dung làm việc Lãnh đạo Đơn vị tham gia Địa điểm làm việc Lái xe
22/5/2023 (Thứ 2) 10h Đám hiếu mẹ đẻ đ/c Bùi Văn Quý Đ/c Kim PGĐ VP, TM Khánh An, Yên Khánh Đ/c Chiến
15h30 Hội nghị trực tuyến Phát động tiết kiệm điện
toàn quốc năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì. 3069
Đ/c Hưng PGĐ NL Điện lực NB  
16h30 Dự 20 kỷ niệm thành lập Thung nham Đ/c Kim PGĐ VP Hoa Lư Đ/c Chiến
23/5/2023 (Thứ 3)            
24/5/2023 (Thứ 4)            
25/5/2023 (Thứ 5)            
26/5/2023 (Thứ 6)            
27/5/2023 (Thứ 7) Cả ngày Trực cơ quan Đ/c Giám đốc Văn phòng   Đ/c Kiên
28/5/2023 (Chủ nhật) Cả ngày Trực cơ quan Đ/c Kim PGĐ Văn phòng   Đ/c Chiến