Sở Công Thương Ninh Bình thực hành trưng mua hàng hóa phục vụ thời chiến bàn giao cho BCHQS tỉnh, sư đoàn 50