Thị trường

Bộ Công Thương ban hành Chỉ số Hiệu quả Logistics

16/07/2019

Để các bộ ngành, địa phương có cách hiểu đúng, thống nhất về Chỉ số Hiệu quả Logistics, Bộ Công Thương đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam và các đơn vị liên quan xây dựng Tài liệu hướng dẫn về Chỉ số Hiệu quả Logistics ...

Sở Công Thương Ninh Bình tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Cạnh tranh

24/05/2019

Ngày 22 tháng 5 năm 2019, Sở Công Thương Ninh Bình đã phối hợp với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị phổ Luật Cạnh tranh. Tham dự Hội nghị có ông Lê Quang Lân - Phó Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu ...

Kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh, khai thác và quản lý chợ

21/05/2019

Thực hiện Quyết định số: 32 /QĐ-SCT ngày 14/3/2019 của Giám đốc Sở Công Thương Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh, khai thác và quản lý chợ. Đoàn kiểm tra đã xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra từ ngày 25/3 đến ngày ...

Bộ Công Thương ban hành tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm

14/05/2019

Ngày 16/4/2019 Bộ Công Thương đã ban hàng Quyết định số 920/QĐ-BCT về việc ban hành tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (sau đây viết tắt là OCOP) giai đoạn 2019-2020.

Hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019

14/05/2019

Hưởng ứng tháng hành động về An toàn Vệ sinh lao động và thực hiện chương trình tuyên truyền pháp luật năm 2019; Được sự đồng ý của Lãnh đạo Sở Công Thương và Lãnh đạo Công an tỉnh, ngày 08 tháng 5 năm 2019 Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường đã phối ...