Thị trường

Hội nghị tập huấn, triển khai các văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm cho cán bộ làm công tác QLNN về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Ninh Bình

14/08/2019

Ngày 31/7/2019, tại Hội trường UBND thành phố Ninh Bình, UBND thành phố Ninh Bình tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai các văn bản về an toàn thực phẩm cho cán bộ làm công tác quản lý an toàn thực phẩm của các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn ...

Tổ chức kiểm tra, cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho các cở sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành Công Thương quản lý

12/08/2019

Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh  trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực ...

Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

06/08/2019

Ngày 02 tháng 8 năm 2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.Với mục tiêu nâng cao trách nhiệm của cấp có thẩm quyền và ...

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

31/07/2019

Ngày 25 tháng 7 năm 2019, tại thành phố Ninh Bình, Sở Công Thương phối hợp với Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Sở Công Thương tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu

18/07/2019

Để tạo điều kiện cho các thương nhân kinh doanh xăng dầu chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.  Sáng ngày 13/7/2019, Sở ...