Thông tin cần biết

CỤM CÔNG NGHIỆP NINH HẢI

19/07/2022

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Ninh Hải Địa điểm Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư Diện tích theo Quy hoạch 37,8 ha Diện tích đã ...

CỤM CÔNG NGHIỆP NINH PHONG

19/07/2022

  Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Ninh Phong Địa điểm Phường Ninh Phong, Thành phố Ninh Bình Diện tích theo Quy hoạch 45,35 ...

CỤM CÔNG NGHIỆP TRUNG SƠN

19/07/2022

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Trung Sơn Địa điểm Phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp Diện tích theo Quy hoạch 45 ...

CỤM CÔNG NGHIỆP SƠN LAI

19/07/2022

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Sơn Lai Địa điểm Xã Sơn Lai, huyện Nho Quan Diện tích theo Quy hoạch 28,216 ha Diện tích ...

CỤM CÔNG NGHIỆP PHÚ SƠN

19/07/2022

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Phú Sơn Địa điểm Xã Phú Sơn, huyện Nho Quan Diện tích theo Quy hoạch 43,19 ha Diện tích ...