Xuất Nhập khẩu

Sở Công Thương triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, thông quan hàng hoá qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc

05/01/2022

Thực hiện các Văn bản chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh, Sở Công Thương Ninh Bình yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện một số nhiệm vụ:

Bộ Công Thương ban hành Thông tư 24/2021/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm và thuốc lá nguyên liệu năm 2022

04/01/2022

Ngày 16/12/2021, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 24/2021/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm và thuốc lá nguyên liệu năm 2022.

Mời tham dự "Diễn đàn hợp tác thương mại với các đối tác khu vực Á - Âu 2021"

21/12/2021

Thực hiện kế hoạch hành động về việc triển khai các hiệp định thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á - Âu và Liên minh châu Âu, nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vượt qua khó khăn, tăng cường xuất khẩu hàng hóa, mở rộng thị trường trong bối ...

Bộ Công Thương ban hành Thông tư 21/2021/TT-BCT quy định cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi

17/12/2021

Ngày 10/12/2021 Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 21/2021/TT-BCT thay thế Thông tư số 06/2019/TT-BCT ngày 25 tháng 3 năm 2019 về việc quy định cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi. Theo Thông tư, ô tô dưới 16 chỗ thời gian tới sẽ được ...

Mời tham dự Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam năm 2021

10/12/2021

Nhằm thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 21/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ ...