Xuất Nhập khẩu

Thông báo chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc đáp ứng quy định Lệnh 248

27/04/2022

Thực hiện Công văn số 101/SPS-BNNPTNT ngày 19/4/2022 của Văn phòng SPS Việt Nam về chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc đáp ứng quy định Lệnh 248.

Hội nghị phổ biến Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)

01/04/2022

Sáng 31/3, Sở Công Thương phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị phổ biến Hiệp định RCEP nhằm giới thiệu cho cán bộ phụ trách công tác xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh các nội dung chính của ...

Thông tư quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định RCEP

14/03/2022

Ngày 18 tháng 02 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực. Thông tư số 05/2022/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 4 năm 2022. ...

Hướng dẫn thực hiện quy định mới về an toàn thực phẩm của Liên minh Châu Âu

11/03/2022

Ngày 08/3/2022, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 1150/BCT-KHCN về việc hướng dẫn thực hiện quy định mới về an toàn thực phẩm của Liên minh Châu Âu.

Thông báo tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi Việt Nam đến cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu

14/01/2022

Sở Công Thương thông báo tới các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh tạm dừng hoạt động xuất khẩu hoa quả tươi qua cửa khẩu, lối mở biên giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.