Ban hành Kế hoạch phát triển xuất khẩu tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025

Trong những năm qua, phát triển xuất khẩu đã có những đóng góp đáng kể vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh, trở thành một trong những động lực chủ yếu gia tăng phát triển sản xuất, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập. Năm 2020 mặc dù chịu tác động mạnh của dịch Covid nhưng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh vẫn ước đạt 2,2 tỷ USD, đạt mức tăng trưởng bình quân 17,8%/năm, tăng 8,7% so với kế hoạch giai đoạn 2016-2020 đã đề ra. Chủ thể tham gia xuất khẩu không ngừng được mở rộng, tăng nhanh về số lượng và hoạt động ngày càng hiệu quả, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có trên 100 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu. Thị trường xuất khẩu hàng hoá tiếp tục được mở rộng, đến năm 2020 các doanh nghiệp Ninh Bình đã xuất khẩu hàng hoá sang thị trường trên 80 nước và vùng lãnh thổ.

Giai đoạn 2016 – 2020, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh có nhiều bước tiến vượt bậc, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn và hạn chế. Chính vì vậy, ngày 18/6/2020 Ủy ban nhân dân Tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 765/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phát triển xuất khẩu tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025. 

Hoạt động sản xuất cần gạt nước ô tô xuất khẩu tại công ty TNHH ADM21 Việt Nam. Ảnh Chu Minh Tuấn.

Qua đó, xác định mục tiêu phát triển xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025 là phấn đấu tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa cả tỉnh tăng bình quân 7,8%/năm. Giá trị tăng từ 2,2 tỷ USD năm 2020 lên 3,2 tỷ USD vào năm 2025. Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu giai đoạn 2021-2025 được xác định: nhóm hàng công nghiệp tiếp tục chiếm tỷ trọng cao với khoảng 98% tổng kim ngạch xuất khẩu; nhóm hàng nông sản chế biến chiếm 1,5%; nhóm hàng tiểu thủ công nghiệp chiếm 0,5%. Về các mặt hàng chủ lực của tỉnh: Tiếp tục phát triển các mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn như camera modul, linh kiện điện tử; các mặt hàng có lợi thế về tài nguyên và lao động, như: xi măng - clinker, may mặc, da giày, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nông sản chế biến,... Đồng thời tạo điều kiện khuyến khích, mở rộng các mặt hàng xuất khẩu có giá trị gia tăng cao như linh kiện ô tô, cơ khí chính xác.
Khuyến khích doanh nghiệp tận dụng được lộ trình miễn giảm thuế quan từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới đã có hiệu lực như Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA), Việt Nam – Nhật Bản (VJFTA), đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đặc biệt là các Hiệp định mới như Việt Nam – EU (EVFTA), Asean – Hồng Kông (AHKFTA),… với lộ trình xóa bỏ tới trên 90% dòng thuế, các sản phẩm xuất khẩu của tỉnh sẽ có xu hướng tăng mạnh, nhất là các sản phẩm như camera modul, linh kiện điện tử, linh kiện ô tô, da giày, may mặc, nông sản chế biến, thủ công mỹ nghệ… 
Việc ban hành Kế hoạch phát triển xuất khẩu tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025 có vai trò quan trọng trong việc định hướng những nhiệm vụ cụ thể, khắc phục hạn chế và đưa ra các mục tiêu giúp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả cao trong thời gian tới.

Chi tiết Kế hoạch phát triển xuất khẩu tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025 xem tại đây.

 

Tin: Lâm Thị Thanh Ngân - Phòng QLXNK