Bộ Công Thương ban hành Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D điện tử

Ngày 09/12/2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3624/QĐ-BC về Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D điện  tử

Theo đó, khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu D cho hàng hóa xuất khẩu sang các nước Cam-pu-chia, Bờ-ru-nây, In-đô-nê-xia, Ma-lai-xia, Xinh-ga-po và Thái lan, thương nhân đề nghị cấp C/O khai báo dữ liệu theo biểu mẫu sẵn có trên Hệ thống Quản lý và cấp Giấy chứng nhận xuất xứ điện tử (Hệ thống eCoSys) và đính kèm dưới dạng điện tử các chứng từ quy định tại Nghị định 31/2018/NĐ-CP của Chính Phủ. Các văn bản chứng từ này phải được thương nhân xác thực bằng chữ ký số do cơ quan có thẩm quyền cấp. Thương nhân không phải nộp bản giấy các văn bản, chứng từ đã đính kèm dưới dạng điện tử qua Hệ thống eCoSys, trừ trường hợp được yêu cầu khi có nghi ngờ về tính xác thực của hồ sơ.
    Thương nhân tham gia Quy trình cấp C/O Mẫu D điện tử bao gồm người xuất khẩu, nhà sản xuất, người đại diện có giấy ủy quyền hợp pháp của người xuất khẩu hoặc nhà sản xuất.
    Bên cạnh đó, Quyết định 3624/QĐ-BCT còn nêu rõ quy trình cấp C/O Mẫu D điện tử quy định thủ tục nộp hồ sơ và xử lý hồ sơ đề nghị cấp C/O mẫu D, được thực hiện trên Hệ thống eCoSys.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Xem chi tiết Quyết định 3624/QĐ-BCT tại đây 
                                                                                                Duy Phương – Phòng Quản lý xuất nhập khẩu