Chi bộ Quản lý thương mại - Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2022

Chiều ngày 25/02/2020, tại Hội trường sở Công Thương, Chi bộ Quản lý thương mại thuộc Đảng bộ sở Công Thương đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là Đại hội chi bộ điểm trong chuỗi sự kiện Đại hội cấp chi bộ, hướng đến Đại hội Đảng bộ sở Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc sở Công Thương cùng các đồng chí đại biểu Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư các chi bộ trực thuộc, Văn phòng Đảng ủy và toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ Quản lý thương mại.

Đại hội đã được nghe dự thảo báo cáo chính trị của chi bộ và báo cáo kiểm điểm của Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện cấp trên. Các báo cáo đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ qua trong từng lĩnh vực, từng nhiệm vụ cụ thể, chỉ ra khuyết điểm, tồn tại, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ tới.
Trong nhiệm kỳ 2017-2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy cấp trên, trực tiếp là Đảng ủy sở Công Thương, Chi bộ Quản lý thương mại đã lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, công chức, viên chức, viên chức, người lao động trong chi bộ nỗ lực phấn đấu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội Chi bộ Quản lý thương mại lần thứ IV trên các lĩnh vực. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị góp phần nâng cao hoạt động thương mại nội địa trên địa bàn tỉnh, tạo ra những bước phát triển đáng ghi nhận. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2017 đạt 31.101,3 tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm 2016; năm 2018 đạt 33.298,2 tỷ đồng, tăng 7,1% so với năm 2017; năm 2019 đạt 36.800 tỷ đồng, tăng 10,5% so với năm 2018. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng, công tác tự kiểm tra, giám sát được tăng cường.
 Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc sở Công Thương đã ghi nhận và biểu dương những kết quả Chi bộ Quản lý thương mại đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, chi bộ cần tiếp tục tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng; chú ý nhiều hơn nữa công tác tự kiểm tra, giám sát.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo Đảng ủy cấp trên, đồng chí Nguyễn Khải Hoàn – Bí thư chi bộ Quản lý thương mại đã quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên chi bộ trong nhiệm kỳ tới, cần có sự đoàn kết, chủ động sáng tạo, phát huy năng lực, tham mưu kịp thời công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thương mại nội địa; phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đ/c Hoàng Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc sở Công Thương cùng các đồng chí đại biểu Ban Chấp hành Đảng bộ tặng hoa chúc mừng đ/c Nguyễn Khải Hoàn trúng cử chức vụ Bí thư Chi bộ Quản lý thương mại nhiệm kỳ 2020-2022.

Với tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết và thống nhất cao, Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Khải Hoàn giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Quản lý thương mại nhiệm kỳ 2020-2022.

Tin và ảnh: Đinh Thị Nhung - VP sở