Hội nghị tập huấn, triển khai các văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm cho cán bộ làm công tác QLNN về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Ninh Bình

Ngày 31/7/2019, tại Hội trường UBND thành phố Ninh Bình, UBND thành phố Ninh Bình tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai các văn bản về an toàn thực phẩm cho cán bộ làm công tác quản lý an toàn thực phẩm của các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố Ninh Bình.

Tham dự Hội nghị có Bà Đinh Thị Mỹ Hạnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Ninh Bình, đại diện Sở Công Thương, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, Chi cục Vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Ninh Bình và 100 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác ATTP thuộc các phòng Kinh tế, y tế; đại diện đại diện trạm thú y và bảo vệ thực vật thành phố Ninh Bình; lãnh đạo UBND phường, xã; chủ tịch mặt trận tổ quốc xã, phường; công chức văn hóa; trạm trưởng, cán bộ chuyên trách ATTP của trạm y tế; cán bộ thú y; khuyến nông.
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đinh Thị Mỹ Hạnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Ninh Bình đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay cùng với sự phát triển của xã hội, tình trạng vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm ngày càng diễn biến phức tạp. Thông qua Hội nghị này, đồng chí mong muốn các cán bộ, công chức phụ trách an toàn thực phẩm tại cơ sở sẽ kịp thời cập nhật và nắm vững nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; từ đó nâng cao trách nhiệm, năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của cán bộ, công chức tại cơ sở, góp phần  đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
    Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Ông Lê Hữu Trường - Phó Chi cục trưởng Chi Cục vệ sinh an toàn thực phẩm truyền đạt các nội dung cơ bản của Luật an toàn thực phẩm; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết, thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Bà Lê Thị Thủy - Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh truyền đạt các nội dung Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 và Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Ông Nguyễn Khải Hoàn - Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương truyền đạt các nội dung cơ bản của Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương (quy định về cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; quy định về thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không đảm bảo an toàn); Nghị định số 105/2017NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu (quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh rượu; điều kiện kinh doanh rượu; thẩm quyền, hồ sơ, trình tự thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ; các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh rượu…).

Ảnh: Ông Nguyễn Khải Hoàn - Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương trình bày tại Hội nghị

Đây là những nội dung cơ bản, cần thiết cho các cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; từ đó nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại cơ sở, góp phần cải thiện và bảo vệ sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng.
Kết thúc hội nghị, giảng viên đã giành thời gian để trao đổi, giải đáp thắc mắc của các đại biểu về triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm an toàn thực phẩm; các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại cơ sở, đặc biệt là việc quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ. 
Thông qua Hội nghị tập huấn, triển khai các văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm, các cán bộ, công chức phụ trách công tác an toàn thực phẩm tại cơ sở đã hiểu rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; từ đó góp phần tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm tại địa phương./.


Đinh Thị Thúy - Phòng Quản lý thương mại