Hội nghị thỏa thuận hướng tuyến Dự án Đường dây 220kV Nhiệt điện Nam Định 1 - Hậu Lộc và xem xét điều chỉnh hướng tuyến Đường dây 500kV Nhiệt điện Nam Định 1 - Thanh Hóa đoạn đi qua địa bàn huyện Kim Sơn

Ngày 31/5/20222, Sở Công Thương tổ chức hội nghị thỏa thuận hướng tuyến Dự án Đường dây 220kV Nhiệt điện Nam Định 1 - Hậu Lộc và xem xét điều chỉnh hướng tuyến Đường dây 500kV Nhiệt điện Nam Định 1 - Thanh Hóa đoạn đi qua địa bàn huyện Kim Sơn với sự tham gia của các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và UBND huyện Kim Sơn. 

Quang cảnh hội nghị


Tại hội nghị đơn vị tư vấn đã trình bày phương án đề xuất điều chỉnh đường dây 500kV Nhiệt điện Nam Định 1 - Thanh Hóa như sau: 
+ Từ vị trí G5A trên địa phận xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình tuyến bẻ góc lái trái tránh nhà máy sản xuất gạch, tránh các hộ dân đến vị trí G5B.
+ Từ G5B tuyến bẻ góc lái phải vượt qua kênh, tránh nhà dân đến vị trí G6A. Tại đây tuyến bẻ thêm các góc lái G6A thuộc xã Như Hòa đi đến G6B nằm trên tuyến đã được thỏa thuận thuộc xã Quang Thiện;
+ Từ G6B thuộc xã Quang Thiện tuyến bẻ góc lái phải vượt qua ngòi Vực đến vị trí G6C thuộc xã Kim Chính.
+ Từ G6C thuộc xã Kim Chính tuyến bẻ góc lái phải vượt qua sông Vạc đến vị trí G6D thuộc xã Thượng Kiệm.
+ Từ G6D tuyến bẻ góc lái trái đi trên cánh đồng xen giữa hai khu quy hoạch dân cư, vượt qua quy hoạch đường Đại lộ Đông - Tây đến G7B thuộc xã Định Hóa trên tuyến đã được thỏa thuận. 
Theo Biên bản làm việc ngày 10/3/2022 giữa UBND huyện Kim Sơn, Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình, Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB), Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1), Viện Năng lượng (IE) và các đơn vị liên quan về việc thống nhất phương án điều chỉnh cục bộ hướng tuyến đường dây 500kV Nhiệt điện Nam Định 1 - Thanh Hóa đoạn đi qua địa bàn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, hướng tuyến đường dây 220kV Nhiệt điện Nam Định 1 - Hậu Lộc sẽ được nghiên cứu theo phương án bám song song đường dây 500kV NĐ Nam Định 1  - Thanh Hóa điều chỉnh. 
Sau khi thảo luận hội nghị đã nhất trí lựa chọn phương án điều chỉnh hướng tuyến đường dây 500kV Nhiệt điện Nam Định 1 - Thanh Hóa và hướng tuyến đường dây 220kV Nhiệt điện Nam Định 1 - Hậu Lộc như chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đưa ra để báo cáo UBND tỉnh. Tuy nhiên, để đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch ngành, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, đồng chí Bùi Quang Hưng - Phó Giám đốc Sở Công Thương chủ trì hội nghị đã yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn sau khi phương án điều chỉnh hướng tuyến đường dây 500kV Nhiệt điện Nam Định 1 - Thanh Hóa và hướng tuyến đường dây 220kV Nhiệt điện Nam Định 1 - Hậu Lộc được UBND tỉnh chấp thuận phải phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của tỉnh, địa phương hoàn thiện hồ sơ để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

            Tin và ảnh: Đinh Hoàng Linh - Phòng Năng lượng