Khai giảng lớp dạy nghề đan cói cho lao động nông thôn

 Thực hiện Chương trình khuyến công tỉnh Ninh Bình năm 2020, ngày 05/6/2020, Công ty TNHH xuất khẩu và đầu tư Thành Hóa đã phối hợp với Hội phụ nữ xã Gia Tiến và Gia Sinh tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghề đan cói cho 35 học viên tại xã Gia Tiến và Gia Sinh huyện Gia Viễn.

Đến dự khai giảng có các đồng chí đại diện lãnh đạo Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp, Phòng Quản lý công nghiệp Sở Công thương, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Gia Viễn và 35 học viên là lao động nông thôn tại các xã Gia Tiến, Gia Sinh.

Lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại xã Gia Tiến và Gia Sinh.

Trong thời gian 02 tháng, các học viên sẽ được công ty hướng dẫn về các kỹ thuật cần thiết đan các sản phẩm cói, bèo bồng phục vụ xuất khẩu. 35 thành viên của lớp học là những nhân tố tích cực để nhân rộng ra trong địa phương góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trong lúc nông nhàn.
Theo kế hoạch, trong năm 2020, Công ty TNHH xuất khẩu và đầu tư Thành Hóa sẽ tổ chức mở 03 lớp dạy nghề ngắn hạn đan cói, bèo bồng xuất khẩu tại các xã trên địa bàn huyện Gia Viễn và Yên Khánh.
Việc tổ chức mở các lớp dạy nghề ngắn hạn tại địa phương sát với nhu cầu đăng ký thực tế của người dân sẽ giúp việc gắn kết giữa dạy nghề với giải quyết việc làm tại chỗ, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng một bộ phận nông nghiệp sang làm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có tay nghề kỹ thuật và việc làm thường xuyên, qua đó góp phần tạo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương./.
                                                                                                           Tin và ảnh: Hoàng Thị Thùy - phòng Quản lý công nghiệp