Sở Công Thương tổ chức đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu

Thực hiện Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng. Sáng ngày 30/5/2020, tại thành phố Ninh Bình, Sở Công Thương đã phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Công thương - Bộ Công Thương tiếp tục tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu cho cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Tham dự khai giảng khóa đào tạo có Ông Lê Văn Kỳ - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Công thương, Ông Ngô Minh Kim - Phó Giám đốc Sở Công Thương, Lãnh đạo Phòng Quản lý thương mại, các cán bộ giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Công thương và 76 cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu của Công ty TNHH Sơn Thành Bích, Công ty TNHH Minh Khang Phú, Công ty TNHH Trung Linh Phát, Công ty TNHH MTV Xuân Nam, Công ty TNHH Xây dựng Nam Bắc, Công ty TNHH xăng dầu Ninh Thắng, DNTN xăng dầu Ngọc Chiến, Công ty TNHH xăng dầu Huy Giáp.
Phát biểu khai mạc, Ông Lê Văn Kỳ - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Công thương nhấn mạnh: Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu đối với sản xuất, tiêu dùng và đời sống xã hội, giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên, xăng dầu là chất rất dễ cháy nổ, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của nhân dân, đồng thời cũng là nguyên nhân làm nảy sinh nhiều vấn đề về môi trường. Xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, vì vậy các chủ thể tham gia kinh doanh xăng dầu phải có trách nhiệm thực hiện nghiêm ngặt và đầy đủ các quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Ông Lê Văn Kỳ - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Công thương phát biểu khai mạc khóa đào tạo

Đến với lớp tập huấn, học viên phải tham gia đầy đủ 05 chuyên đề theo quy định tại Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, gồm: Ảnh hưởng của hoạt động kinh doanh xăng dầu đến môi trường, sức khỏe, con người và biện pháp quản lý; những quy định của pháp luật, trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh doanh xăng dầu; một số biện pháp quản lý, xử lý nước thải nhiễm dầu, ứng phó sự cố tràn dầu và sự cố cháy nổ trong kinh doanh xăng dầu; an toàn môi trường trong quá trình vận chuyển và kinh doanh xăng dầu; một số biện pháp quản lý, xử lý chất thải rắn trong kinh doanh xăng dầu.

Kết thúc khóa đào tạo, các học viên làm bài thu hoạch theo hình thức trắc nghiệm. Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận theo quy định.
Khóa đào tạo nhằm cung cấp cho người học một số kiễn thức, kỹ năng để có thể thực hiện được các nghiệp vụ cơ bản về bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu và nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường đặc biệt đối với các cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp tham gia trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh xăng dầu./.

Tin và ảnh: Đinh Thị Thúy - Phòng Quản lý thương mại