Tổ chức kiểm tra, cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho các cở sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành Công Thương quản lý

Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh  trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương quy định điều kiện đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm là: “Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo chương trình do Bộ Công Thương quy định”.

Để tạo điều kiện cho chủ cơ sở và cán bộ, nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm được cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, cập nhật kiến thức các quy định chung về đảm bảo an toàn thực phẩm. Sáng ngày 07/8/2019, tại thành phố Ninh Bình, Sở Công Thương tổ chức kiểm tra, đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm cho 49 học viên là chủ cơ sở và cán bộ, nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Commerce chi nhánh Ninh Bình.

Quang cảnh buổi kiểm tra. Ảnh: Đinh Thị Thúy.


Nội dung bài kiểm tra, đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm được chọn ngẫu nhiên 30 câu hỏi (gồm 20 câu thuộc kiến thức chung và 10 câu hỏi về kiến thức chuyên ngành) trong bộ 100 câu hỏi để kiểm tra, đánh giá kiến thức về ATTP theo Quyết định số 6409/QĐ-BCT ngày 21/7/2014 của Bộ Công Thương về việc ban hành danh mục tài liệu, bộ câu hỏi kiểm tra kèm theo đáp án trả lời và chỉ định cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. Để hoàn thành bài kiểm tra, các học viên cần nắm rõ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; các mối nguy an toàn thực phẩm; điều kiện an toàn thực phẩm; phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm; thực hành tốt an toàn thực phẩm, các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm được cấp cho những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngànhvà Giấy xác nhận kiến thức có hiệu lực 03 năm kể từ ngày cấp.
Nhằm tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm cũng như đáp ứng nhu cầu cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. Sở Công Thương Ninh Bình liên tục mở các lớp kiểm tra xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý./. 


Đinh Thị Thúy - Phòng Quản lý thương mại