Thông tin tuyên truyền

Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Sở Công Thương Ninh Bình năm 2022

17/06/2022

Ngày 06/6/2022, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành Công Thương năm 2022.

UBND tỉnh ban hành quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình

16/06/2022

 Ngày 10/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình.

Mời tham dự Đoàn xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường các tỉnh vùng kansai Nhật Bản

16/06/2022

Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại của Bộ Công Thương năm 2022, Vụ Thị trường Châu Á – Châu Phi (Bộ Công Thương) phối hợp với các cơ quan liên quan của Việt Nam và Nhật Bản tổ chức Đoàn xúc tiến thương mại, giao thương, tiếp cận thị trường các ...

Tình hình thị trường, giá cả hàng hóa 5 tháng đầu năm 2022

16/06/2022

Tình hình Dịch bệnh Covid -19 dần được kiểm soát, các hoạt động trong lĩnh vực du lịch được khôi phục, nhiều chương trình kết nối cung cầu, giao thương được tổ chức, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp đang dần phục hồi... đã tác ...

Hội nghị xúc tiến thương mại kết nối tiêu thụ sản phẩm tỉnh Yên Bái tại Ninh Bình

16/06/2022

Sáng ngày 15/6/2022, Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình phối hợp với Trung tâm khuyến công Xúc tiến thương mại Yên Bái tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại kết nối tiêu thụ sản phẩm tỉnh Yên Bái tại Ninh ...