Tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại tỉnh Ninh Bình 9 tháng đầu năm 2019

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục đà tăng trưởng mạnh. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) 9 tháng đầu năm toàn tỉnh ước đạt 54.638 tỷ đồng, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 95,7% kế hoạch năm, trong đó một số sản phẩm chủ lực tăng so với cùng kỳ năm 2018 như: xe ô tô khách lắp ráp đạt 49.979 chiếc, tăng 59,3%; modul camera đạt 130,2 triệu sản phẩm, gấp gần 2,1 lần; linh kiện điện tử đạt 193 triệu sản phẩm, tăng 28,2%; kính xây dựng đạt 291,3 nghìn tấn, tăng 45%; phân urê đạt 298,2 nghìn tấn, tăng 61,6%; giày dép các loại đạt gần 26,1 triệu đôi, tăng 48,7%...

Hoạt động sản xuất cần gạt nước ô tô xuất khẩu tại công ty TNHH ADM21 Việt Nam. Ảnh Chu Minh Tuấn.

Thị trường hàng hóa tiêu dùng cơ bản đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên thị trường toàn tỉnh 9 tháng đầu năm ước đạt 22.850,5 tỷ đồng, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 61,3% kế hoạch năm. Một số nhóm hàng chiếm tỷ trọng lớn đạt mức tăng trưởng cao như: lương thực, thực phẩm 6.093,7 tỷ đồng (chiếm 31%), tăng 6,1%; gỗ và VLXD 3.506,9 tỷ đồng (chiếm 17,9%), tăng 19,2%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình 1.866,5 tỷ đồng (chiếm 9,5%), tăng 26,7%....
Hoạt động thương mại quốc tế tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng, tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm ước đạt gần 1.750,8 triệu USD, tăng 57,5% so với cùng kỳ năm trước, vượt 20,7% so với kế hoạch năm. Một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn là: Quần áo các loại đạt trên 241 triệu USD; xi măng, clanke gần 360,2 triệu USD; camera và linh kiện điện thoại trên 734 triệu USD; giầy dép các loại 263,2 triệu USD; linh kiện điện tử 57,2 triệu USD; phôi nhôm 15,9 triệu USD…Tổng kim ngạch nhập khẩu 9 tháng ước đạt trên 2.435,9 triệu USD, tăng 79,7% so với cùng kỳ năm trước, vượt 23% so với kế hoạch năm.
Có được kết quả trên phải kể đến đóng góp của ngành Công Thương Ninh Bình trong việc đẩy mạnh các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Trong đó, đã xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về phát triển cụm công nghiệp, phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn; tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư kết cấu hạ tầng thương mại; hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, phát triển thị trường...
Những tháng cuối năm 2019, Sở Công thương Ninh Bình sẽ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công Thương ,Tỉnh ủy,UBND tỉnh, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách của Chính phủ trong điều hành kinh tế, nhất là những cơ chế, chính sách liên quan đến doanh nghiệp như: Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020; tăng cường thu hút và phát huy hiệu quả các dự án sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp nhất là các dự án thuộc ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô và công nghiệp điện tử. Khuyến khích thu hút các dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, các dự án công nghiệp hỗ trợ..tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước. 
 Triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát triển xuất khẩu, phát triển thương mại điện tử, Kế hoạch hội nhập kinh tế quốc tế, xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu và uy tín của hàng xuất khẩu, khai thác tốt các thị trường truyền thống và các thị trường mới có nhiều tiềm năng nhất là đối với mặt hàng xuất khẩu có lợi thế rõ ràng, có giá trị gia tăng và giá trị kim ngạch cao. Theo dõi, nắm tình hình giá cả hàng hóa các mặt hàng thiết  yếu phục vụ công tác bình ổn giá Tết, tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh theo quy định. Bên cạnh đó, Sở sẽ tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của các doanh nghiệp và người dân

    Bích Ngọc - KHTCTH