Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước
Số/ký hiệu: 103/2021/NĐ-CP
Ngày CB: 26/11/2021
CQ ban hành: Chính phủ

Tải xuống Quay lại