Các khu, cụm công nghiệp

CỤM CÔNG NGHIỆP KHÁNH NHẠC

19/08/2022

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Khánh Nhạc Địa điểm Xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh Diện tích theo Quy hoạch 37,18 ha Diện ...

CỤM CÔNG NGHIỆP KHÁNH LỢI

19/08/2022

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Khánh Lợi Địa điểm Xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh Diện tích theo Quy hoạch 63 ha Diện tích ...

CỤM CÔNG NGHIỆP KHÁNH HẢI II

19/08/2022

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Khánh Hải II Địa điểm Xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh Diện tích theo Quy hoạch 50 ha Diện ...

CỤM CÔNG NGHIỆP KHÁNH HẢI I

19/08/2022

  Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Khánh Hải I Địa điểm Xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh Diện tích theo Quy hoạch 50 ...

Khu Công nghiệp Tam Điệp II

20/07/2022

Khu công nghiệp Tam Điệp 2 có quy mô diện tích là 386 ha (theo văn bản số 1499/TTg-KTN ngày 18/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ).Khu công nghiệp Tam Điệp 2 nằm trên địa phận xã Quang Sơn (thành phố Tam Điệp). Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày ...