Các khu, cụm công nghiệp

CỤM CÔNG NGHIỆP KHÁNH THÀNH

13/06/2023

Tên cụm công nghiệp   Cụm công nghiệp Khánh Thành Địa điểm Xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh Diện tích theo Quy hoạch 50 ...

CỤM CÔNG NGHIỆP VĂN PHONG

13/06/2023

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Văn Phong Địa điểm Xã Văn Phong, Văn Phương, huyện Nho Quan Diện tích theo Quy hoạch 50 ...

CỤM CÔNG NGHIỆP GIA PHÚ

13/06/2023

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Gia Phú Địa điểm Xã Gia Phú, huyện Gia Viễn Diện tích theo Quy hoạch 50 ha Diện tích ...

CỤM CÔNG NGHIỆP ĐỒNG HƯỚNG

12/06/2023

  Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Đồng Hướng Địa điểm Xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn Diện tích theo Quy hoạch 67,12 ...

Giới thiệu chung về các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

20/08/2022

Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 31/12/2015, theo đó đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh quy hoạch 25 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện ...