Các khu, cụm công nghiệp

CỤM CÔNG NGHIỆP YÊN THỔ

19/07/2022

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệpYên Thổ Địa điểm Thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô Diện tích theo Quy hoạch 14 ha Diện tích ...

CỤM CÔNG NGHIỆP YÊN LÂM

19/07/2022

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Yên Lâm Địa điểm Xã Yên Lâm, huyện Yên Mô Diện tích theo Quy hoạch 50 ha Diện tích đã ...

CỤM CÔNG NGHIỆP KHÁNH THƯỢNG

13/06/2022

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Khánh Thượng Địa điểm Xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Diện tích theo Quy hoạch 71,494 ...