Công nghiệp

UBND Tỉnh Ninh Bình phê duyệt Đề án Cơ cấu lại ngành công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, định hướng đến năm 2035

28/07/2023

Ngày 20/7/2023, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 524/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Cơ cấu lại ngành công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

Hội nghị tuyên truyền nâng cao kiến thức ứng dụng chuyển đổi số cho các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh

23/06/2023

Từ ngày 20/6 đến ngày 22/6/2023, Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, nâng cao kiến thức ứng dụng chuyển đổi số cho các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh cho 120 đại biểu là cán bộ quản lý nhà nước về hoạt động ...

Hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 05/6, ngày Đại dương Thế giới 08/6, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023

26/05/2023

Năm 2023, chủ đề Ngày Môi trường thế giới được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”,  trong đó tập trung thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa”, nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây ...

Tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

19/05/2023

Thực hiện Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Sở Công Thương đã xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày ...

Sở Công Thương Ninh Bình tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại chợ

29/03/2023

Ngày 28 tháng 3 năm 2022, tại Chợ đầu mối tổng hợp thành phố Ninh Bình, Sở Công Thương phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật ...