Các cụm công nghiệp

CỤM CÔNG NGHIỆP KHÁNH NHẠC

19/08/2022

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Khánh Nhạc Địa điểm Xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh Diện tích theo Quy hoạch 37,18 ha Diện ...

CỤM CÔNG NGHIỆP KHÁNH LỢI

19/08/2022

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Khánh Lợi Địa điểm Xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh Diện tích theo Quy hoạch 63 ha Diện tích ...

CỤM CÔNG NGHIỆP KHÁNH HẢI II

19/08/2022

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Khánh Hải II Địa điểm Xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh Diện tích theo Quy hoạch 50 ha Diện ...

CỤM CÔNG NGHIỆP KHÁNH HẢI I

19/08/2022

  Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Khánh Hải I Địa điểm Xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh Diện tích theo Quy hoạch 50 ...

CỤM CÔNG NGHIỆP CẦU YÊN

19/07/2022

  Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Cầu Yên Địa điểm Phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình Diện tích theo Quy ...