Các cụm công nghiệp

CỤM CÔNG NGHIỆP KHÁNH THƯỢNG

13/06/2022

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Khánh Thượng Địa điểm Xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô Diện tích theo Quy hoạch 71,494 ...