Các cụm công nghiệp

CỤM CÔNG NGHIỆP SƠN LAI

19/07/2022

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Sơn Lai Địa điểm Xã Sơn Lai, huyện Nho Quan Diện tích theo Quy hoạch 28,216 ha Diện tích ...

CỤM CÔNG NGHIỆP PHÚ SƠN

19/07/2022

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Phú Sơn Địa điểm Xã Phú Sơn, huyện Nho Quan Diện tích theo Quy hoạch 43,19 ha Diện tích ...

CỤM CÔNG NGHIỆP XÍCH THỔ

19/07/2022

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Xích Thổ Địa điểm Xã Xích Thổ, huyện Nho Quan Diện tích theo Quy hoạch 50 ha Diện tích đã ...

CỤM CÔNG NGHIỆP YÊN THỔ

19/07/2022

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệpYên Thổ Địa điểm Thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô Diện tích theo Quy hoạch 14 ha Diện tích ...

CỤM CÔNG NGHIỆP YÊN LÂM

19/07/2022

Tên cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Yên Lâm Địa điểm Xã Yên Lâm, huyện Yên Mô Diện tích theo Quy hoạch 50 ha Diện tích đã ...