Hội nhập quốc tế

Hội đồng châu Âu (EC) thông qua Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA)

01/04/2020

Vào ngày 30 tháng 3 năm 2020, Hội đồng châu Âu (EC) đã quyết định thông qua Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVFTA) sau khi Hiệp định này đã được Nghị viện châu Âu phê chuẩn vào ngày 12 tháng 02 năm 2020. Quyết định này là ...

Ban chỉ đạo Hội nhập Quốc tể tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến Hiệp định CPTPP

07/10/2019

Thực hiện Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), ngày 4/10, Ban Chỉ đạo hội nhập Quốc tế tỉnh phối hợp với Trường đào ...

Hội nghị phổ biến Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

11/06/2019

Ngày 18/4/2019, Sở Công Thương phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị phổ biến Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); Thông tư số 03/2019/TT-BCT quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong CPTPP; ...

Sở Công Thương Ninh Bình: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Hội nhập kinh tế quốc tế

11/06/2019

Thời gian qua, Sở Công Thương Ninh Bình đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là việc triển khai các FTA thế hệ mới. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của các cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp ...

Ninh Bình triển khai có hiệu quả các Chương trình hành động về Hội nhập kinh tế quốc tế

11/06/2019

Năm 2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thể giới (WTO). 10 năm qua, xác định được tầm quan trọng của Hội nhập kinh tế quốc tế, Ninh Bình đã thực hiện kịp thời các cơ chế, chính sách của trung ương, đồng thời ban ...