Hội nhập quốc tế

Bộ Công Thương công bố danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2020

25/08/2021

Ngày 18/8/2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1974/QĐ-BCT phê duyệt và công bố Danh sách “ Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2020. Bộ Công Thương đã xét chọn được 315 doanh nghiệp (tương đương với 323 lượt doanh nghiệp theo 26 ngành hàng). Theo ...

Ninh Bình thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49/NQ-CP của Chính phủ

30/06/2021

Trong những năm qua, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành ...

Quy định SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 01 đến 15 tháng 3, năm 2021

06/04/2021

Sở Công thương xin cập nhật tới các doanh nghiệp về quy định an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) của các nước thành viên WTO từ ngày 01 đến ngày 15 tháng 3 năm 2021. 

Hội nghị phổ giới thiệu Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU

27/07/2020

Thực hiện Kế hoạch phát triển xuất khẩu tỉnh Ninh Bình năm 2020, ngày 24/7, Sở Công thương Ninh Bình phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương tổ chức tổ chức Hội nghị giới thiệu Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU; Thông tư số 11/2020/TT-BCT ...

Thông tư quy định quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA

25/06/2020

Thực hiện Nghị quyết số 102/2020/QH14 ngày 08/6/2020 của Quốc hội khóa XIV về việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), ngày 15 tháng 6 năm 2020 Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BCT ...