Hội nhập quốc tế

Ninh Bình thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế

01/08/2023

10 năm qua, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã triển khai có hiệu quả các nội dung Nghị quyết 22-NQ/TW lồng ghép với thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài, ...

Hội nghị phổ biến Hệ thống cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại trong bối cảnh Việt Nam tham gia các FTA thế hệ mới

12/07/2023

Ngày 11/7/2023, tại khách sạn Hoàng Sơn, Sở Công Thương phối hợp với Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị phổ biến Hệ thống cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại trong bối cảnh Việt Nam tham gia các FTA thế hệ mới. Dự Hội nghị có đồng ...

Thông tư quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2023

21/06/2023

Ngày 9/6/2023, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 13/2023/TT-BCT về lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2023.

Xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2022

24/05/2023

Thực hiện Văn bản số 3028/BCT-XNK ngày 19/5/2023 của Bộ Công Thương về việc xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2022 nhằm tôn vinh và ghi nhận những đóng góp tích cực của các doanh nghiệp xuất khẩu trong tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam, đồng ...

Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030

21/02/2023

Ngày 16 tháng 2 năm 2023, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch hành động số 23/KH-UBND  để triển khai thực hiện Quyết định số 493/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030; ...