Khu Công nghiệp Gián Khẩu

Đây là một KCN đa ngành, tập trung những ngành chính: Cơ khí chế tạo, xi măng, công nghiệp nhẹ, thực phẩm, may mặc….Hiện tại tỉnh đang tiếp tục triển khai xây dựng phần mở rộng để thu hút đầu tư vào KCN. 

- Vị trí: Nằm trên địa phận 3 xã Gia Tân, Gia Xuân, Gia Viễn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

- Quy mô: 162 ha; mở rộng 50 ha

- Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu mở rộng KCN Gián Khẩu (35ha) Xem chi tiết tại đây

- Bản vẽ Quy hoạch chi tiết xây dựng khu mở rộng KCN Gián Khẩu (35ha) Xem chi tiết tại đây