Khu Công nghiệp Khánh Phú

 

Tên khu công nghiệp:

Khu Công nghiệp Khánh Phú

Địa điểm

Xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Diện tích đất khu CN đến 2020 (ha)

351

Lĩnh vực thu hút đầu tư

Thu hút các ngành: dệt, may, cơ khí, thép, hóa chất, VL xây dựng, đóng tàu…

Tỷ lệ lấp đầy (%)

100%

Số dự án đang hoạt động

30

Tổng số vốn đăng ký đầu tư dự án (tỷ đồng)

23384

Có quy hoạch chi tiết

Quyết Định số 2669/QĐ-UBND ngày 19/11/2007 của UBND Tỉnh

Số lao động (người)

10.000

- Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 7/8/2020 Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng KCN Khánh Phú Xem chi tiết tại đây

- Bản đồ quy hoạch phân khu xây dựng KCN Khánh Phú Xem chi tiết tại đây