Khu Công nghiệp Tam Điệp II

Khu công nghiệp Tam Điệp 2 có quy mô diện tích là 386 ha (theo văn bản số 1499/TTg-KTN ngày 18/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ).Khu công nghiệp Tam Điệp 2 nằm trên địa phận xã Quang Sơn (thành phố Tam Điệp).

Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 7/10/2019 Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Tam Điệp II, xã Quang Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình.

Chủ đầu tư của Khu công nghiêp Tam Điệp 2 là: Công ty CP – Tổng Công ty Đầu tư phát triển khu công nghiệp Phúc Lộc (là Công ty thành viên thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc) đang triển khai khảo sát, lập quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Tam Điệp 2.

Khu công nghiệp Tam Điệp 2 được định hướng là khu công nghiệp đa ngành, ít gây ô nhiễm môi trường với các loại ngành nghề thu hút đầu tư như: công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, gia công chế biến nông sản, thực phẩm.

- Vị trí: Xã Quang Sơn, phường Tây Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

- Quy mô: 386 ha

- Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 7/10/2019 Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Tam Điệp II, xã Quang Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình. Xem chi tiết tại đây

- Bản đồ quy hoạch chi tiết KCN Tam Điệp II, xã Quang Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình Xem chi tiết tại đây