Sở Công Thương ban hành Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022

Ngày 13/10/2022, Giám đốc Sở Công Thương đã ký ban hành Quyết định về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Công Thương.

Chi tiết Quyết định xem tại đây.

Phụ lục kèm theo Quyết định công bố xem tại đây.

Bản tự công bố xem tại đây./.

Trinh Trọng Dũng - VP Sở